COMMING SOON BNET ADSL
Untuk memenuhi permintaan perluasan cakupan area (ceverage area) , maka kami mengeluarkan produk ADSL dengan menggunakan Fix Telpon.